• 29 març, 2023 06:16

Projecte tècnic

Forma de l’edifici

El projecte troba la seva inspiració formal al Gall de Sant Pere, un peix que habita a la Mediterrània i que serveix per dotar de formes orgàniques i envolvents a l’edificació. Una arquitectura simbòlica que vol retre homenatge a la biologia marina i alhora universal.

Situació de l’espai dins el municipi

Espai Valldeburg Center, és un centre cultural a on es poden trobar dues àrees, que s’autocomplementen, Exhibeo, espai d’exhibició en format cinematogràfic, i Temàtic Mare Nostrum, espai dedicat a la Mediterrània, com a centre d’interpretació.

Edifici

Consta de 7 espais independents entre ells on es pot accedir de forma aleatòriament.

Necessitats

  • Manca de cinema al centre de la població, la gent gran i petita té incomoditats per traslladar-se als actuals cinemes ubicats a les afores de Blanes.
  • Manca d’espais destinats a les manifestacions culturals i científiques. Manca d’un Auditori Municipal.
  • Manca de sales per als esdeveniments empresarial i cultural.
  • Manca de sales petites per reunions divulgatives i empresarials.
  • Manca de difusió del nostre entorn.

Proposta

Es presenta aquest projecte d’inversió privada a l’Ajuntament de Blanes, tenint en compte que és una part més de les possibles ubicacions d’altres conjunts culturals i una part d’un possible moviment arquitectònic amb finalitats socioculturals, tant per Blanes com per a altres poblacions i comarques, amb la finalitat d’aconseguir un flux cultural què alimenti un trànsit municipal, comarcal, continental.

Es sol·licita a l’Ajuntament de Blanes la concessió a 40-50 anys de la franja de terreny proporcional a la superfície construïda i ubicada a la zona anomenada Vall d’en Burg.

Una vegada finalitzada la concessió, aquesta passaria a formar part del equipament municipal de la Vila de Blanes.

Història

Es un centre cultural de 5.200mts2 i 20.650 mts construïts (dos plantes i dos subterranis), pensats per la seva accessibilitat, comoditat, audibilitat, visibilitat, anomenat Valldeburg per la seva ubicació. En el seu interior existeixen dos espais que és complementen entre ells mateixos mitjançant serveis d’utilització de sales d’exhibició pluridisciplinaris i espais per la divulgació i la comunicació:

Espais comuns

7 espais independents entre ells on es pot accedir de forma aleatòria  formant part  de les àrees Exhibeo i Temàtic Mare Nostrum.

Rebedor entrada vestíbul

Punts d’informació

Taquilles

Cafeteria-Snack-Bar

Pàrquing de 24h

(474 places)

Quiosc-Llibreria-Botiga temàtica

4 aules per divulgació, reunions cinetífiques, industrials o socials

Sala per exposicions temporal

Biblioteca temàtica

Magatzem

Lavabos

Seguretat

Camerinos-serveis

Producció-ServeisTècnics-Artsgràfiques

Jardí Mediterrani perimetral

Aparcament 24h

Espai complementari del Centre, pensat i dissenyat en 2 plantes d’aparcament, amb  una entrada i dues sortides,  afavorint així el flux de la circulació, amb  aforament màxim de 470 vehicles i 6 autobusos en el primer soterrani.

Biblioteca Líquida

Es concep com un espai que inclourà un centre de recursos d’informació per a la recerca. A la vegada per la biblioteca vol estar present a tot el Temátic , interaccionant i recolsant el discurs museístic. Aquesta fluidesa és el que realment defineix i fa singulars les biblioteques del segle XXI: és el que anomeno biblioteques l’quides: que son espai i concepte a la vegada.

Aules per divulgació

Espai  comú i polivalent per la formació i comunicació del Temàtic, amb 4 aules de 30 alumnes.

Sales per reunions

Espai compartit amb les Aules, pensat per petites reunions, polivalent en dues sales de 60 localitats per reunions d’esdeveniments comunitaris i de divulgació.

Sala per exposicions

Espai aleatori per l’exposició temporal d’elements relacionats amb les àrees del Centre, i la divulgació soci-artística en general, amb una superfície lliure de 104,99m2.

Cafeteria-Snack-Bar

Aquests espai  comunitari està pensat com a complement i  annexa al Complex, a on si pot fer un bon plat ràpid amb productes de la Mediterrània i de proximitat, ideal per anar-hi tranquil·lament.

Botiga Temàtica

En aquest espai si hi pot trobar objectes relacionats amb la Mediterrània i les arts culturals,
així com el periòdic diari.

Espai Valldeburg slu

B55340053
C. Roig i Jalpi, 23 · 3r B
17300 Blanes · GIRONA
La Selva, Costa Brava

Reg: 17010 /Hoja:GI-65338 /Tomo:3237 /Folio:178 /Fecha:05/03/2019 /Inscripción:1