• 29 març, 2023 05:39

Temàtic Marenostrum

Temàtic Mare Nostrum

Centre d’interpretació de la mediterrània

Àrea pensada per la divulgació i comunicació dels fons marí del Mar Mediterrà, mitjançant les seves disciplines terrestres i aquàtiques, representades museogràficament en dos espais simbòlics, l’onada i la platja.

Geologia, Oceanografia *

Arqueologia, terrestre i marina *

Rutes de la Mediterrànea

Història local del indret

Biologia marina de proximitat *

(fons marins)

Biologia marina mediterrànea *

(fons marins)

Aquari Virtual *

(mostra d’espessiments mediterranis)

Jardins paisatgístics mediterrans

Sala de la Pesca

(col·lecció)

* estances amb representacions virtuals.

Espai Valldeburg slu

B55340053
C. Roig i Jalpi, 23 · 3r B
17300 Blanes · GIRONA
La Selva, Costa Brava

Reg: 17010 /Hoja:GI-65338 /Tomo:3237 /Folio:178 /Fecha:05/03/2019 /Inscripción:1